erhan

ŞURA TOPLANTISINDA DİLE GETİRİLEN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

29 Kasım 2016 Salı 10:04
sura-toplantisinda-dile-getirilen-sorunlar-ve-cozum-onerileri

Gerçekleşen Ekonomik Şurada, İl Sözcüsü olarak Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kurtul ÖZEL sorun ve çözüm önerilerini dile getirdi.

  

 

 

 

Türkiye Ticaret ve Sanayi Şuraları; 2003 yılında Başbakan Abdullah Gül ile başlamış, 2004-2012 arasında Başbakan  Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 6 toplantı ile devam etmiştir. 8. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası, Nisan 2015’te Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında yapılmıştır.

 Türkiye Ticaret ve Sanayi Şuralarının dokuzuncusu Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında 6 Ekim 2016’da Ankara’da gerçekleştirilmiştir. 81 il ve 160 ilçede kurulu bulunan Ticaret ve/veya Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları, şehirlerinin ekonomik yapılarını en iyi bilen, sorunları takip eden, bunlara çözüm üreten meslek örgütleri olarak il ve ilçelerde ekonominin kanaat önderleri konumundadırlar.

 Bu sayede müteşebbislerin ve ekonominin durumunu yakından takip edebilmektedirler. Önceki Şura toplantılarında olduğu gibi, bu Şura öncesinde de Ticaret ve/veya Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları kapsamlı çalışmalar yaparak kendi şehirleriyle ilgili öne çıkan 5 iktisadi sorunu ve bunlara ilişkin çözüm önerilerini hazırlamışlardır.

 Şuralarda bu sorunlar ve öneriler Başbakana, Başbakan Yardımcısına, ilgili Bakanlara ve Bürokratlara sunulmuştur. Tüm bu sorunlar ve öneriler, ilgili Bakanlıklar ve kamu kurumları bazında da ayrıca tasnif edilerek ilgili tüm kurumlara iletilmiştir.

 Tüm Türkiye’de şehirler bazında öne çıkan iktisadi sorunlar ve çözüm önerileri tek bir çalışmada bir araya getirilmiş ve ilgililerin bunlara kolayca ulaşması sağlanmıştır. Ayrıca Başbakan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bu kitapta yer alan şehirlerin iktisadi meselelerinin çözümünün takipçisi olması talimatını vermiştir.

 Gerçekleşen Ekonomik Şurada, İl Sözcüsü olarak Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kurtul ÖZEL  sorun ve çözüm önerilerini dile getirdi.

 

ŞURA TOPLANTISINDA DİLE GETİRİLEN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ARTVİN

Sorun 1

Artvin-Hopa Sarp Sınır Kapısı yoğun talebi artık karşılayamamaktadır. İç tarafta kalan ilçelerin yolları transit taşımacılığa uygun değildir, bu nedenle Şavşat/Sahara geçidi açılmalıdır.

Çözüm Önerisi Muratlı Sınır Kapısı açılmalıdır. Bu durum Sarp Kapısının yükünü hafifletecek, transit taşımacılık rahatlayacaktır. Hopa’ya kadar gelen duble yol, iç bölgedeki ilçelere de getirilmelidir. Yol şartlarının gelişmesi, iç bölgelerde kalan ilçelerin ticaretinin gelişmesini sağlayacaktır. Sahara tünelinin tamamlanması transit taşımacılığın gelişmesine katkı sağlayacak, olumsuz kış şartlarının etkilerini düşürecektir.

İlgili Kurumlar: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Sorun 2   Küçük sanayi sitesinin yetersizliği.

Çözüm Önerisi Geçtiğimiz aylarda kurulan kooperatifle start alan Yeni Sanayi Sitesi yapımı çalışmaları hızlandırılmalıdır. Bunun için arsa tahsisi yapılmalı, gerekli kredi imkânlar da oluşturulmalıdır. Bu girişimin bitirilmesiyle il merkezinde sıkışan üretici küçük esnaf rahatlayacak, imalata dönük yatırımlarını artıracaktır. Bu, KOBİ’lerin büyümesini sağlayarak, istihdama katkı sağlayacaktır.

İlgili Kurumlar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sorun 3  Turizm alt yapı eksikliği.

Çözüm Önerisi Artvin’in kalkınması ve geleceği için turizm önemlidir. Bu anlamda yollar turizm ulaşım imkânları standartlarına çıkartılmalıdır. Turizm il müdürlüğü kadroları geliştirilmelidir. İl müdürlüğü aktifleştirilmelidir. İl merkezinde Kafkasör Bölgesi turizm alanı olarak yapılandırılmalıdır.

İlgili Kurumlar Kültür ve Turizm Bakanlığı

Sorun 4  Ulusal market zincirleri.

Çözüm Önerisi İlimizde bulunan küçük market, bakkal, hazır giyim beyaz eşya vb. işiyle uğraşan perakende ticaret yapan işletmeler, ulusal market zincirleri karşısında zor durumdadır. Rekabet edememektedirler. Ulusal market zincirlerinin il ve ilçelerde kontrolsüz bir şekilde artmasını engelleyecek yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

İlgili Kurumlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

ARHAVİ

Sorun 1 İhracatçı üyelerimizin talepleri doğrultusunda Arhavi’de iskele yapılması istenmektedir.

Çözüm Önerisi İskelenin yapılması durumunda imalata yönelik işletmelerin; nakliye maliyetleri azalacağı, hammaddelerini iskeleye indirecekleri, iç piyasa mallarını burada ürettikten sonra doğu bölgelerine rahatlıkla pazarlayabilecekleri, ihracata üretecekleri malları Sarp sınır kapısına yakın olması sebebiyle rahatlıkla pazarlayabilecekleri ayrıca imalata yönelik işletmeler açıldığında istihdama fayda sağlayabilecekleri düşünülmektedir.

İlgili Kurumlar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

 

BORÇKA

Sorun 1 Muratlı sınır kapısının açılması.

Çözüm Önerisi Gürcistan devleti ile işbirliği yapılarak, Muratlı Sınır Kapısı acilen açılmalıdır.

İlgili Kurumlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

 

Sorun 2 Yayla turizminin geliştirilmesi. Borçka-Karcal yayla yolunda bulunan Otingo Çermik’in yeniden hizmete kazandırılması

Çözüm Önerisi Yaylada pansiyonların yapılması için teşvik verilmeli, yol güzergâhları ele alınarak genişletilmelidir. Borçka-Karcal Yayla yolunda bulunan Otingo Çermik yeniden hizmete kazandırılmalıdır. İlgili Kurumlar Kültür ve Turizm Bakanlığı

 

Sorun 3 Cankurtaran Tüneli’nin bitirilmesi ve mevcut yolların duble yol yapılması. Çözüm Önerisi Cankurtaran Tüneli acilen hizmete açılmalıdır. Tünel çıkışlarında yapılması gereken viyadükleri faaliyete geçmelidir. Mevcut yollar duble yol haline getirilmiştir.

İlgili Kurumlar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

 

HOPA

Sorun 1 Teşvikleri kapsamında 4. bölgede yer alan Artvin ili kalkınma konusunda ihtiyaç duyduğu desteği alamamaktadır.

Çözüm Önerisi Artvin ilinin Sosyo-Ekonomik gelişmişlik durumunun yeniden değerlendirilmesi ve kalkınmanın sağlanması amacıyla daha fazla devlet desteği alabilmesi için 6. bölge teşvik grubuna alınmalıdır.

İlgili Kurumlar Ekonomi Bakanlığı

 

Sorun 2 Artvin’de kurulacak OSB’nin yer seçimi konusunda Hopa ilçesinin sahip olduğu avantajlar dikkate alınmalıdır.

Çözüm Önerisi OSB’nin olmazsa olmazı 5 şartın tamamı Hopa/Kemalpaşa’da gösterilen arazide mevcuttur. Bu 5 şart; Yatırımcının olması, Pazara yakın olması, OSB arazisinin maliyetinin ucuz olması, Kara ve denizyoluna yakın olması, Limanın ve demiryolu ağının olmasıdır. Demiryolunu fizibil olduğuna dair rapor Ulaştırma Bakanlığı tarafından Odamıza ulaşmıştır. Bu nedenlerden ötürü Artvin’de kurulacak OSB için en uygun yer Hopa’dır ve OSB burada gösterilen arazide kurulmalıdır.

İlgili Kurumlar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 

Sorun 3 Gürcistan Batum’a kadar uzanan demir yol ağına bağlantı olmaması nedeniyle Kafkasya bölgesinin 40 milyar doların üzerindeki ticaret hacminden Türkiye yararlanamamak. Bu durum hem Hopa limanın hem de Hopa İlçesinin konumu itibariyle sahip olduğu ticari potansiyelin altında kalmasına yol açmaktadır.

Çözüm Önerisi İlk kez 2000’li yılların ilk yarısında talep edilen söz konusu demir yolu projesi, Hükümetimizin 2023 program taslağına girmiştir. TCDD tarafından hazırlanan Nisan 2015 tarihli raporda projenin fizibil olduğu belirtilmiştir. TCDD ile girişimlerde bulunarak söz konusu demir yolu hattının kurulması için gerekli yasal izinlerin alınması ve altyapı hazırlıklarının ivedilikle başlatılması gerekmektedir. Bu konuda geniş ve kapsamlı bir ‘Lojistik Master Planı’ hazırlanmalıdır.

İlgili Kurumlar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

 

Sorun 4

Iğdır-Kars hattının cazibe merkezi oluşturulması Hükümet programında mevcut fakat Karadeniz bağlantısı eksik kalmıştır. Cazibe merkezleri olarak düşünülen bölgeye ulaşılabilmesi için bir deniz bağlantısı gerekmektedir.

Çözüm Önerisi Hopa ilçesi konumu itibari ile liman ve deniz yolu ilişkisi içerisinde Iğdır-Kars cazibe merkezinin Karadeniz ayağı olarak düşünülmeli yabancı ziyaretçi ve yatırımcıların bölgeye ulaşımı noktasında geçiş noktası olarak planlanmalı.

İlgili Kurumlar Başbakanlık, Kalkınma Bakanlığı 

 

Sorun 5

Teknolojik gelişmeler hızla devam etmekte ve bölgemiz bunun gerisinde kalmakta. Yeni nesil Serbest Bölgenin olmaması Artvin ilinin bu gelişmelerin gerisinde kalmasına neden olmakta ve üretim faaliyetlerinin çağın gerisinde kalmasına yol açmakta.

Çözüm Önerisi Artvin Hopa ilçesi konumu itibari ile yeni nesil Serbest Bölge kurulması için son derece uygun bir yere sahip. Hopa’da yeni nesil Serbest Bölge kurularak gelişen üretim teknolojilerinden bölgenin yararlanması sağlanmalı.

İlgili Kurumlar Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Haberin etiketleri:

şura


Haber okunma sayısı: 21799

htmlPaginator

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.

YORUMLAR

  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER


YAZARLAR

ARTVİN - HAVA DURUMU

ARTVIN